Sensorista Sensori mukautuu organisaation tarpeisiin ja on helppo oppia.

Sensori raportoi ja auttaa toiminnan suunnittelussa

Tietokoneen äärellä
Toiminnan suunnitteluun ja seurantaan tarvitaan tietoa. Sensori kerää toteutuneet myynti- ja työtuntitiedot ja esittää luvut havainnollisesti. Olennainen tieto on helposti luettavassa muodossa.
Ajantasaisen tiedon jakaminen on helppoa sillä Sensorin yksi keskitetty tietokanta palvelee tiedon tarvitsijoita koko yritykselle. Kaikilla tarvitsevilla on samat luvut käytettävissä eikä raportteja tarvitse välittää erikseen sähköpostin liitteinä.
Sensori on luotu hotelli- ja ravintola-alan tunnuspiirteet huomioiden joustavaksi. Sekä raportit että ennusteet ovat laajasti mukautettavissa erikokoisten yritysten ja ketjujen tarpeisiin.

Sensori tuntee toteutuneet tunnusluvut

Sensori kerää yön aikana toteutuneet myynti- ja työtuntitiedot, valitut kappalemäärät sekä tietyt seuraamista vaativat myynnit. Edellisen päivän luvut ovat luettavissa heti aamulla havainnollisessa muodossa.
Sensorilla raportoidaan
  • Myynnit
  • Työtunnit
  • Kappale- / lukumäärät
  • Erikseen seurattavat myynnit
Sensori koostaa, laskee ja esittää
Sensori raporteille koostetaan yrityksen organisaation mukaan valitun yksikön myynti-, tunnusluku- tai tehotietoja. Tietoja voidaan myös vertailla yrityksen eri yksiköiden välillä. Raporttien näkökulmaa voidaan vaihtaa nopeasti ja esitystavan mukaan päästään asiaan porautumaan eri puolilta.
Vertailemalla kohti parempia toimintatapoja
Sensorin mahdollistaa eri yksiköiden tietojen helpon vertailun. Vertailua voidaan tehdä eri osastojen ja yksiköiden välillä. Lisäksi vertailtavaksi voidaan poimia tiettyjä valittuja ja seurantaa vaativia asioita. Vertailemalla eri osastojen myyntiä ja tehokkuutta voidaan yrityksen sisältä löytää parempia toimintatapoja ja ottaa niitä käyttöön yrityksen muissa osissa.

Sensori auttaa ennustamaan

Sensori auttaa toiminnan suunnittelussa tarjoamalla selkeän työkalun lähitulevaisuuden ennustamiseen. Parempi arvio tulevien päivien volyymista helpottaa saamaan juuri sopivan määrän työntekijöitä kulloiseenkin tilanteeseen.
Sensori tarjoaa tietoa ennustamisen avuksi
Ennustaminen on haastava prosessi, koska vaikuttavia asioita on monia. Sensori auttaa ennustamaan tarjoamalla ennusteen tekijälle tietoa esim:
  • Tämän hetkinen varaustilanne
  • Viime vuoden toteutunut varaustilanne, myynti, työtunnit
  • Tapahtumakalenterin merkinnät
Tehotavoite ohjaa suunnittelua
Sensori kertoo myyntejä ja työtunteja ennustettaessa välittömästi kunkin päivän myyntitehon. Ennustettaessa tätä on helppo verrata asetettuun tavoitetasoon. Saavutettava teho vaihtelee päivästä toiseen ja siksi Sensori kertoo ennusteesta myös koko kuukauden keskimääräisen tehon.

Sensori yhteensopivia järjestelmiä

Hotellinx on suomalainen yritys, jonka Hotellinx Suite -ohjelmisto on maailmanlaajuisesti käytössä yli 1100 hotellissa.